VÝSTAVBA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

Trendem posledních let je výstavba nových i rekonstrukce stávajícího bytového fondu. Naše společnost má i v této oblasti své místo.
Naše společnost realizuje developerský projekt "obytný soubor Rokytnice", kde provádíme výstavbu a prodej nových bytů ve Vsetíně - Rokytnici.

 

www.nove-byty-vsetin.cz

REFERENČNÍ PROJEKTY

RD Bohulavice