PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Již od roku 1993 jsme se podíleli v oblasti průmyslového stavitelství na rekonstrukcích a výstavbě průmyslových provozů. Jedná se především o chemický, farmaceutický a strojírenský průmysl.

REFERENČNÍ PROJEKTY

CPIT Ostrava
KOHIMEX - Píšt
OPaLL - AGRI - Dolní Životice
PRODINOX - Píšt
Správa železniční dopravy Ostrava
Rekonstrukce a přístavba výrobního objektu Píšť