Objekt občanské vybavenosti č.p. 409, k.ú. Kobeřice

Rekonstrukce budov

Předmětem díla byla změna dokončené stavby střešní nástavby a stavební úpravy spočívající v zateplení budovy včetně výměny stávajících oken za nová plastová na základě energetického auditu a dále změna dokončené stavby střešní nástavby a stavebními úpravy spočívající ve vnitřních stavebních úpravách za účelem vzniku 6 nových bytů kategorie 1+KK.